Zwierciadło płaskie

Obrazy przedmiotu powstające w zwierciadle płaskim są pozorne, co oznacza, że zostały utworzone przez przedłużenia promieni świetlnych. Oprócz tego, obrazy te są proste (nieodwrócone), a także jest tej samej wielkości. Pewną cechą charakterystyczną obrazów powstałych w zwierciadle płaskim jest to, że różnią się one od przedmiotów stronami, czyli strona prawa i lewa zostają zamienione.